查看: 322571|回复: 134

[历年真题&解答] 最新TOEFL答案(8901-0410)汇总下载--1月5日晚更新 [复制链接]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
46
寄托币
37934
注册时间
2002-6-23
精华
11
帖子
3151

Leo狮子座 荣誉版主

发表于 2005-7-6 12:26:12 |显示全部楼层
  1. 有争议的答案列表:
  2. 9910语法40 CD
  3. 0208语法39 CD

  4. 以下答案如果发现有错误 请跟贴 更新至37楼
  5. 更正及争议列表,陆续添加中。。。。。。。。。

  6. 8.5 更正蓝色标出
  7. 0209语法答案补全

  8. 11.18更正0410语法
复制代码


普林斯顿样题1
听力. CBBCD CCCAB ADCCD ADBDC ADACC DBDAB DDBBD BACCC DADBC ACBCA
语法. DBDBA CBABD BCBDD ABCCD AADBB CBCCA BCCCA DAACA
阅读. DDBBC AABDA CADBC DADBD CCABC AACDB CACDA DCBAB ACBCD CCBCB

普林斯顿样题2
听力. DDBAB BDBDC ACCBA DAABD ABCDC CADBA CDBCC BADBB AADBC ACCBA
语法. BCBAC DCABD DBBCB CBADD BADAD DCDDA CBDAD CAACC
阅读. CAADB AADCD BBCAD CBDCD CABDA BBAAB BDAAC ADAAC DBBAD BCCCB

普林斯顿样题3
听力. DCBCB ADCAA BBACC AADAC DCBBD CDDCD DACBD BDCAC BCADB BBDBC
语法. DBABC CCABA ADDBA CDDBC BDBBB DCBDC CBCAC DADBA
阅读. ACBDC DBDBC BADDB DACBC ACBDB ABABD DCDCC BACBD DBDAA CACAA

普林斯顿样题4
听力. BBCAB DAADC BCDAC CCDBD CDBDA DBBAB CABBB DDADC BCABD CCDBA
语法. DAABD BBDCC ABAAC DCDBA DCACD BBDBD CBDCC DAABC
阅读. BCBDA AABDA CAABC DACBD ABADB DCBAA CACBD BCDAA DACAA ADDBA

8901
BDCAC AACAD DACDA DBAAC CBCCA AADCB DBBCA AACCD BCBAD CDDBA
ADCBD CADDA ABDBC ACDCB ACBBD DDCAC CCADB CDCBB BAADDB CABBCD
ADACA CCBBD ABCDBADC

8905
BCDBD DAAAD CACDA ABACB BCDDC ACACD CCBBD CDAAB CDBCB CDBAC
CABAC DDABD CCCDA AABCB CCCBA DABAD DACDC CDDBA BACADD DACDCB
ADDAB BCDCCAC ABCBCD

8908
DCBBC BACAD ABBDB CADCC ADBCA ADDDC ACBCA BDACB DDBAC BDCCB
CCBBD ACADC BDDBA BACBC DADBA AACCD CDBBA DCDDB BDADAACB CBABD
CBDAB BCDBBCD BDACB

8910
CBDAA CDCAD BDABA BCAAB ABCDB CBCAD DCBBD BCCAA DDBCD BBACA
CDDAC BDACB DBBBC AADDB CBAAC BBDBB ACADB DDBBC BCDBD AACDCDD
ABCDAC CCADBA CCDBBB

9001
CDCBA CBAAB ACADC CDABC ACBAD BBCDA BAAAD BADBB CAABD CDDBC
ACBAA BDDCD DCCAD DCCBD CADCB ACDBA DADBB ADAAA CDACBCB ADBAC
CBAC ABCAADD CBDDABC

9005
BBACD DADCD BBBAA CACAA BBACB DDADC CBCCD DCCAB CACBD ADCBD
DBCAA DABAC DBACD BABDB BCBCB BBCDC CAACD BADCD BDABADDB
ACCDAA BDCCBA CABBCDA DAB

9008
BDBCB DACBC CADDB BACAD CACBC BBDDD ABCAA CDABD ADDBC BCADB
ADADC BBBDA DDADC BDDCB CACAB CAABC DBADB DBADC ABBBDD DBCCBDB
ADBDBC CBACDCBA DBD

9010
CCBAD ACBBA CBDDC ABABD BAACD ACBDA CBDBC ABCDC CBDAB BCABB
ACABA DADAC BDCBC AADDB CDBDD BACCB DADCD DDCDA CCADAB CDACCAB
BACBA ACADDBA ABDAA

9101
CDDAB AADCC BDCAB CBDBA DDDBB ABBCD CBCCC BCADC BBDCC BCABC
CDACC ACBAA DBBAD CADDC CBBCD ABDCB CBDCD ADDBD CBBCDC
BCABDADD ACACABDA ABDDCBCA

9105
ABDCA CABDA DDCAC BBCDB BDCAB BBCDA DABDC CBADC ADBCA CDBDC
ACABA DADAC BDCBC AADDB CDBDD BACCB DADCD DDCDA DCDABBC ABADC
CBDABAB ACDABD CBBAB

9108
CDCCB CABBC ADDBD DACCD ACDBD ACBDA BADBD BDBDC CBBAB DBCAA
DAABD BBDCC ABAAC DCDBA DCACD BBDBD CBDCC DAABC ABDC CADAAB
ABCCCBC ABACDB ABDCCCB

9110
CABDA CCABD BCDBD CDACC BBACD CDADD AABCB CCDAD DAABB DCBCA
BBCBA CDCAB DDBBC CBADB ADADD CCDDA CBDAC CAACC ADBBC DBDCAC
CBADBAD CBDAB AACDBCA

9201
DBCAB ABBCB CCDCB DCDDD BAADA CDCDC CAADC BDCCA ABCBD DCAAC
DBABC DBCAA CDADD BCDAB DACAD CACAD BBBCB CDABC CDDCAAB
BCADBBC DBABDC ACBDAB CADC

9205
BABCB AACDD ABDBC CBBBA CBBCA BDCDC CDAAB BDCDA DACBA ACBAD
ABCCA BCCBB DBAAD ACDBA BDCBA CDDDB AACAC BCAAD DCBD DBCDBAA
DCACAB ABABC DBADCCCB

9208
CBBDA DCDDB CCABD CADDB BDCDB ABBAD CDAAB BCDBA DCBAC CCABC
BCCAA ABBDB BBCDA ACACB CDCAD ACDBC BABDB AACBB CDCADB BACADB
AADCD ABBCCDA DAABBC

9210
DCAAA DBDDB CCADC BCDBA ACDAA ACDDD ABABD CCCAB CDACB CBAAB
DBDAC ABABD BCDCB CCBBC ADBCC BABDA CADDD AABAB DBCBD BDCDCDB
BAAACBD BABACD DCCDA

9301
CABBA CBAAB DCDAA BDDBB CCCDB BDDAA DBBCA ADBCD CDBAA BABAD
CDCAC BDDCC CADCA ADAAB DBDBC BBDAD BADCA BCBDB ACBACD CCBADB
BADCC BABADA CDADBCC

9305
CADBD BACDB DBCAC ABDBC DCABD BACDD ACDCC DCCBA CBBBA ACDBC
BAABB CDDBC BBDDB ADCAA BCDBC CCDDA BCACD ABDDD CAAAADC CCCDDA
CBBAAC DBBDC DCABBB

9308
ADCBB DCCAD AADDA CAABA BCDBB ABDBC ADACA ADBCB DADCB CBCAD
CBAAD BCADC DCCAB ACDAB BDABC DADDD ACDBC CDAAA CDACAB BDCBB
BCADD CCAABBC CBBDCAD

9310
DAAAD BBAAC BCCCD DDCAB BABDA CBCAA ACDCD CBDCB BDCBD AABCD
CCABA CDDDB DCDDD ACBCA CCDBA CDADA BBCDB ACDCC ADCD DBBACD
CDDABBD DDCADBC BBDCCA

9401
ABCDB BADCB DCABA CDACA BBAAC DCBBA ACBDC ADBDC ABBAD DCBDA
DBADA ABBBC BACAA BBBDA CBDBC CDCBD BACAD AAACD DCDAB BDABCAB
DADBCAB BDDACBA CBBC

9405
BCDBA DBDDD BBCBD ABACC CDAAB DAAAC ACABD CBCBC ACCCD ACBCD
CADCA BDCBD BBCCB DACBA CBCCC BBDAB BCCCA DAAAD DABDB CBBAADA
DABADC ABDCBA BCDBDA

9408
CCDBB ACDCD DCBBD CAADB ABDAC ADBBC BAABD DCCAC DCBAC CBACD
DCBCA DAADA BDDBC CCDCB DCACA BCDCA DCDDD BBACD BADDBC DBDA
AABDBB BBDCACAA BBCAAD

9410
ABBDB DDDAA DAACC ABBCD CBCBD ABCCD BBCBA CCADC DADBB BBCAD
BCCBA DBCAD ABADD BDBBD CACAC ACCCA BCCCA CADCA BCCACB CBDDACC
CDAB CBBDADB ABCACD

9501
BDDAC ABCCB CBBDB BAADC DDBDA DDCDC DACAC CBBAC ABDAA BDCBB
ACCBA ABBCC DADDB ACCBB DDCBC BDAAC BCBDA ABDBD CADCAB BDCAC
CBACD BCCDAD CACBBCBC

9505
BDAAA BAADC ADBCD DCDDA ADABA ADCCB DBBBC CCADA BBBDB CCDDB
CDCBC ABACD DBDDD BCBAB DCDCB AACBD BCCAC CAAAB
ADBACB ABBCAC DAABAD BDDBD BBADDCC


TOEFL 新题答案

9508
DDBCC AAADB DBDDC ACAAC BCABC CBDAD DADAB CDCBA BDABC ADACB
DBCDC CADDA BCABA BBADA DDCCB BABCB CABBD AADDB
DBBDC BACDC BACDA DABAB DADAC DCABD ADCDB BDDAB BDBAD DABCD

9510
ABDCC AABAA DCCAB DDACC CBCDC BADBA BDACC ABBBA DDCDB ABADA
CDDBD ACBDC BCCAA BBBDB DBDDC CDDCD DCADD CCDAA
CCBBA DCADA BDCDD AABDB CCDAD BDBAA DCCCD BAABB DABCC DBCAB

9512
CDCCC DCADA BBDCC DDBDA BBBDA AABDD CDBAD BABDB ACCDB AABCD
DBBDB BDADC CADDC CDBBB CDABA ABDCC CADDD BCBDB
BABAD BADAB BCBCD BBADC DCBCD BDADD CCBDD AAADB CDADB BDBCD

9601
CADCD DBBCA DACBC DDAAC DDBCD DBBAB BBADD CABDA CBACC BCDBD
DCBAB DBBAD BCCAC BCBBC DCBAC ACAAA BBDDC BDBAC
DBCCD CABAB DCCAC ABBCA BCADC DADCC BCBAA AADDA BBADB CCDDA

9601北美
ADBCD BDBAB DACDB DDCBD BDADB CCBCA DBCAC DCBBA DCBCA DBDCA
AABCA BACAB DDCCA DADBB DADCB DDDAB BBACD AADBB
ABBDC BCCDB BACCD BCDAB BABDD CBACA CBDAA DABCD BCAAB DCADD

9605
DDCCB DABCA CCABB CABCD BCACC AABDD CBDBB AADCA DBADB ADBBC
BCCAC DBABC DBBBD ACCDA CBDBB BDDDA ABABA DADDC
CBADD CAAAD CBCBC ACABD BADAB ACBCD BDACD CADBA CBDCB CCADA

9608
ACCAD DDBDB DBDCC BBDAC DABDB BDDBC ADACA CBCDD BBCAD ACAAD
DABDA CBCAC BBBDA DACAC CDACA BBDBA BDCBC DACAB
ACBAB CCDDB DBBBC ACDAB CCABD DCABC ADBBA BABCA CBACD AACDC

9610
CCAAD BDDCA CBDAA DCDCB ACDDC BCBBD CDABB CABDD CADCC ADBDD
CABAD DCDAC CACDD BCDBA AADBD BCDAB DBBBB CCCCD
CCACC BCDCC AACBC BDABB DACAD DBBCA AADDC CDBAB AACBB AABDC

9612北美
CCCBC DDBBA DACCC BACAB BADBD DCDAC ADBCC ABCBC DACDB DABCD
BDBDA DBCBD ACCAD DCCCB BBDBB BDCDD DBCCA BAAAD
BDCAD ADCBA DBBDD BBACC DADBC DACBD BCCCD BAABA CCBAC DDDAD

9701
DDACD BDABC DADCD ACBBD BDCCB BCDCD DAACD BADCB ADDBC ABCDA
BDBCB BBADD ACACB DDCDD CBADB CABAB DCADC DBBDB
ABBDB BACBD DAACC CACCB DCAAB ABDBB CCAAA DBDDB DCDDB CBBBC

9705
CBBAD ACACD ADBCA BCBDC ADCCB ADCDC ADBCD ACABA DDABC CCCDA
AABDA BDBAD CCCDB CDCDD DADAB CCBBA CCABD DBBCC
ACBAD DBBDA DCCCB BDBBC BBCBB CADDA AABAB DBACA ABABD BDDBD

9708
ADACA DCABA DDBDC ACCCB ADADC BABBA BCBAD ADBAD CBDCD DDBCB
AACCC DBCDC BABDD BDCDD BCACC BDACB ABACD DCAAA
CDCDB BAACB DDBAA DCDAB DADAC CDACD DABBD DBCDB AABCD ADDAA

9710
ABCCD ABDAB CDACB CDBBC AABDD BBCBA DBAAB ACDBD CCAAC ADCBA
ADABA CCBBC BBDDB DBCDD CDCBD DBBCB DDCAD ACBAC
CDCBC DACBC DDDCC ABBAC DCCAD ABACD BABBC CAABB BBABC AACCD

9712
BBAAD BBBCB ADCDB ABCDA DBBDD BBCBA ADBCD BABCD ADBDA CACDB
BCABC ADAAB BDCBC BDBCB CABCB CBAAC CADCD CBBAD
BDADC DACBC CBACD ACDBA DBCAD DBACB CCDDB BDACA BACDA BACCD

9712北美
BBAAD BBBCB ADCDB ABCDA DBBDD BBCBA ADBCD BABCD ADBDA CACDB
BCABC ADAAB BDCBC BDBCB CABCB CBAAC CADCD CBBAD
BDADC DACBC CBACD ACDBA DBCAD DBACB CCDDB BDACA BACDA BACCA

9801
BBDCA ACDAC DABCC CDABD CCDDC ADDDC ABDBA ADBCB DBCDB CBBBD
BDABA DBDCC ACCCB ACCDA ACDDB CACCC DCBAC DACAD
BCCAB CCABB AADCC ACBDA ACDBB BCABC BDCCA DBBCA BDADC ADBAA

9805
CBCCB CCBCA ABBCD DDDBA BDCBA DBCBC BDBAD BCDCB BADBC CBAAA
ADDCD BBCDA ABBAC CBBCD ABDDA DDAAC BBADA DBBDD
ACBDC CBBDD ACACA CBDBD BDDCC DACAA DCBBD ABDAA DACCB BDDBA

9808
ADBCA BCADC ACCBD ACDDB DDCBA ADDDA BDCCB CDACD BBCDB CDABC
ADBAB CAADC CACBD CDCBD DABAC DABAA BCCAD CBABD
BDDCC ABABD DCDCB CABAB DAAAC BBCAA DBDCD CBBBA ACBBC DCDAD

9808NA
CBAAA ACACB ABBAA BDDDC CDDCD CCACD BBDCB DCCBC ADBDC CCADC
AABBB DDACD CCDDA ABBAD CDDCA CDBDC ADACB ACDAC
DCACD ADCBB CBCAC ADDCD BBDDA BAADC BCAAD DCDBA DABCD ACBDD

9810
CCCDB BACBB DBDCB AABDA CACCA CDABD BABDB ADCBA DBDCA BCBAA
DBADC BBACD CBBAA DDDCC BDACB BDDBC BDCDB ADDCA
AACCD CABDC DACBA ACCBC DBBDA BDDAC BDBAD ACBDC BDDAB CCACD

9901
ACDCD AACBD BDDCA ACBCD BBCCB CCDBD BACCB ABCCC BABBA DDCCB
ACCCA DBDDC ADBBA CADAC DBDAD BBBDC CCBAC BCBAB
ADCBB CBDAD CAAAC ACCAD BBDBA ACADC DACAD ADCAB DBBCB BCAAD

9905
CDCBD BDCBC CDCCC BBDDC ABAAD DACBB DBADB CADDB DABAB DDBCA
AADAB DBCBD CBCCB ACBCA CCDAB ACBBD BCCBA BCDAD
BBDBD CACAD CABCD ABACD BABCB BCADA BAADC ADBCD BBABC BBCAD

9908
CCDCA BBCCA BDABC CACAB BDADC DACAD CDABD CDACD BCCDB ABCDA
DABCB CCCBB ADDDC BBACD BCCDD BDCAC DCDBC ABCAA
DACCB DBBAD DABDC CDCBD ABCAB BBDDA BCACA BCABC DBABC ADADD

9910
CDBAA BDBAC AACCD CBCAD ABBAA BACDD CDABD ABDCA CCBAD BAABD
DCADC BCDBA BDBAD ACBCA DCADC DABDD BBADD ABBCD
DBDBC ACABD DBBCA DCDCD AADDB CDACB ABADC CBACB DCACB DBABC

0001
DBADB CDABD DDBDA ADABC DCBCC BBACA ABDBD DABCB DACBA CADCD
BACBB CCADD CBBCD DBBDB ABDCC CBCDD CAADB DBBDD
BCDCD CBABB DAACA DCBCD CADAD BCBBD BADBB ADABB CCDDC BADAC

0005
BBDBD ACACB DABCC BDAAD CBBDC CADAD DADCB CAACC CDACD BBACB
DBBDB CBDAD CCCAA ADCCD BCABD CCDDB CAADC ADDAC
DDCCB CADAB BBDBC CCDAA BBBAA BCBAB DBDBD AACDB DCBAD CCADD

0008
BDBBA BABCA CABBB ACCAB DDDBC BDDAD ADBBD ABDBD ABBDB ABDAC
BCDBD BDADD BADCD CDBCA BAABA DBBAD CDABB AACDB
CBDBD BBABB DDCDC BCACA CBDCA BDBCD AACBC ABBDB CCBAD BCBDB

0010
CCDDA CADDD CAACB CADAA CBADD CABAC CABDC BCCAB ADBAC DCADB
ABBCA DDBDA CBCDA DDDBA BABDC DAACC BDDBD DDCAA
ACDCA BCDBA BCACD DCBAC DABCC CBCBB DDCCA BADCB DCCAC BBCAD

0101
DDACC BBADC BBDCD DABDB ACDAD BCBDC DDBBA BCDDB ACCDB AADBA
BABBA BBDCD DBCAD DDCCB ABDCA CADCC ABBDB BCCDD
BCADB DADDB CADDD CADBC ADCDB DABDA BCDAC BDDAB CBBAA DCACC

0105
BDDBC ACCAB ADCBD DABBC DDDCC ACDBB DABDC CBADB ADBAA DCABD
CDDBB DBBBA CDCDB BDDAD DACAB BABCC CDDDB DADDA
AABDA ACDBD CABDC ABCBD BACAD DCACA CBADD CCABD CBDAC DCDCC

0108
BCCCB ACDBB DABDB CBDBD ABBCC CBBBC ADCBC ADBCA DDAAC BACCA
CAACB BACCB ABDAB ACCDA DBDBB CDCDD ADADC CBACD
ACBDA ADBDC BDCBA BDCBC ABCBC BDACA ADCBC BDDCC AACBD BBCAD

0110
AADBA DDBBA BCCCA CBBCB BABBA DCDCC BDBCC ABCDC BBABD ABCAD
BDBDB ACCAD ACBCB BDCDA CCAAA ACCAB DBDCC DCADB
ADCBB DACDD CABCA ACADC BDABA ADBDC CAAAB DDDBD BCABC BBCAD

0201
ACCDD BDDBA DBCDB ABBCD CDCDC ACDAA ACBBC BDCAC BDABB CDBAB
ACABA ACABD AADBB BADDD BCCBB ACBDC CCDCB DADCD
ABCCB CABDB BADBD ACCBA DABCC CDCCC BADCC DCCBD DCCBA BCCCB

0205
CBACB ACBCB DDADB ABBCD ADBAA DCABC CCBAC BDADB AADBB BADBC
BCDBC ADCCB CACDC DBDCB BDADB DBDAA CADCD CBDBC
BDBCC ACAAC ABCDA AABDB BACCD BBBCB BDCCC ADBDA CBCDA ABACC

0208
BDCAB CBBCB DCBCC DACBA BDBBA BDBBB CAACD BCACD BDABC DDBAB
DBACB CBCCA BCDBA BADAD ABCAD ADBDA DACAD ADACA
ABCCC DDAAB DACBD ADCDB CDCDA ADABC ABBDB DCABD BCDAD CCCDC

0209
DDDCC ACDCD CABAC CBADB ABDDC DCCCA CBDAC BDCBC DBAAB BCCDB
ADBCA CDDCB ABDAA DBCBD CBCBA BDBCB ADBDC DABAA
BABDB CDADC DAADC CDADB CBDDA DDCCB DADBD ABBCD DCCBC ABBAC

0210
BACBB DCBDD DABDC CDCBC AADAA BCABB DBCAC CDAAA ABDAB DDBCA
BCBAC BCADA DCDCB ACBCA CDBCA DBCBA BDABD CDBDA
ACBBA ACDBB ABBDA DDBBB DBDCA ABDBC CADAD ACBDC DCBDB CBACC

0301
BCDBA BDCDC CACCB DCDCA BDAAB ADCBC CDABA CDBBD ABCAB BDBDD
DBCBC BACAB CDABA CBDCB CACCA DADBD BDADB ADBDD
DACDB DACCA BCDCC ADADB CADBA DABAA ACADB CACCB AACDD BCDAC

0308
ABADB CCCBA BDDCC DCDBA DACCB CBCAC DACBA BABDC BCAAD CDABA
CACCB CDBCB DACCC ABCDA CDCDC BDCDC BCDDC DBACB
DAABA DDBAB CDBCB DCBBA BDACB DDBAA DDABC DCBBA DCDBC CADCB

0310
DCCBA ACBCB DACBA CBDAD BBBCD DCBAC BCABD CBBBD ABABA CABCD
ABABD ABCDC BDCBB DACDA DBCBC DCADA DCDCB CDCBA
CDACD BDABC DBADB DCACB DAACA DBCBD CDDBD BCBAB AACCB CCDDB

0401
DBBCA AADBA BBAAD CCCBC DDCBC ABDCD ACDCB ADCBD CACCD ACDBD
BBADC BCACA BCBCB DABAC BCDBC DBCDC BDADB DBDAD
BCABC DADCB DDADD CBBBC BADBD CABDC CDABC ADBBA BABCD BDABA

0405
AADBB ABDBC BABBB CCCAD BCABC CDDAA BBDDB ADBAD DBCDA DDBBB
ABDAD BDCDB DCDBD CDCBA DCDCB CDCDA CBADC BDCBB
ACDDA ABCDB CACBC ABBDA DCBAB CCACD BBDCC AADBC AAAAD BCBCC

0408
BABBC BDBBC BDBAC ACBBD BDAAD DDCAB CDABB CDAAC BDDCB DCDCA
ACADD CBACB CDCDC BBCDB ACABC BACDC DBDAC DBDAA
BCAAD DCBBD DAADC DADCC CBDCA BDBDC CBDAB ABCDD ABCCD CABCA

0410
DCDCA DCCBD BADDC  DBDAD ABCDB ABACD CDAAB DBCDA DACBB ABCAC
BADCD BABDC DDADA DBDCB DCDCA CABCD BCDCD CBDCA
CDDBB CBCDC DCCBC DAADC DCCBA ACDCB DBDAD BDDCB BCADD AACBB

0501
bcdbd cddad bcdda abbdc bdcba aaddc bcacc bdaba bcbda ccdab
bcdbc bcacb cbdcb ccabd cbabd adaca bcdcd bcbdc
acaac cdaaa bdcac addbd cbaca cadda bcdaa cbbda dbabd cdccb

0505
ADABA ABABB BCDBC DCBAD CBABC DADCC CDACC ADBBC DCBDA CABBD
BADBC ACBCD ACACC DCDBD CDBDC ADBDB DACDB DADBD
ADCBD DDCDD BDCDA ACCAB DCBDB CADDB ACCBA ABDDD BCDAB CCBDC

[ 本帖最后由 foolboy007 于 2006-4-29 22:07 编辑 ]
烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红翠,风流事、平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
0
寄托币
2216
注册时间
2005-2-17
精华
0
帖子
153
发表于 2005-7-6 16:21:58 |显示全部楼层
楼主好人!辛苦了。

0201答案阅读更正:
41-50: DCCBA BCCCB
                                              -BY euge_013


[ 本帖最后由 euge_013 于 2006-4-10 09:16 编辑 ]
사랑을 잘 모르겠어
이렇게 다가올 줄 난 몰랐어

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
0
寄托币
751
注册时间
2004-9-22
精华
0
帖子
118
发表于 2005-7-6 20:03:08 |显示全部楼层
楼主置顶吧,方便查阅。
辛苦了!!多谢!
打倒法西斯,自由属于人民!
http://spaces.msn.com/members/chyanne614/ 我的10T日记

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
0
寄托币
1775
注册时间
2005-4-15
精华
0
帖子
430
发表于 2005-7-6 22:00:36 |显示全部楼层
请楼住做成word附件的形式吧,好下载!呵呵,谢谢了~
"人的过渡,有时百般艰难.蓦然回首,原来已飞渡千山."
勇敢一点,我要再勇敢一点!

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
5
寄托币
16075
注册时间
2004-10-16
精华
12
帖子
1805

Aries白羊座 荣誉版主 挑战ETS奖章 QQ联合登录

发表于 2005-7-6 22:10:56 |显示全部楼层
foolboy兄辛苦,顶顶顶
你怎么也和大海一样有两个章章?恨恨恨~~~

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
1
寄托币
1576
注册时间
2005-4-22
精华
1
帖子
412
发表于 2005-7-6 23:14:48 |显示全部楼层
是完全正确的吗

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
46
寄托币
37934
注册时间
2002-6-23
精华
11
帖子
3151

Leo狮子座 荣誉版主

发表于 2005-7-7 08:26:41 |显示全部楼层
Originally posted by 岚雨 at 2005-7-6 23:14
是完全正确的吗

已经发现的错误都校正了
如果还发现有错误,请及时告知  谢谢
烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红翠,风流事、平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱。

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
1
寄托币
1576
注册时间
2005-4-22
精华
1
帖子
412
发表于 2005-7-18 23:39:34 |显示全部楼层
9708是否有很多错?

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
0
寄托币
547
注册时间
2004-3-4
精华
1
帖子
101
发表于 2005-7-23 16:08:14 |显示全部楼层
05年的题目不知道什么时候可以出来啊

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
46
寄托币
46892
注册时间
2004-9-17
精华
52
帖子
5421

Virgo处女座 荣誉版主 挑战ETS奖章 QQ联合登录

发表于 2005-7-23 16:12:33 |显示全部楼层
不错不错

大家都想要个标准的答案

这个是挺权威的,我参考过
An opportunity is never lost but missed,
an opportunity missed is never lost but found by others.

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
44
寄托币
27007
注册时间
2005-6-27
精华
10
帖子
5694

Aries白羊座 荣誉版主 挑战ETS奖章

发表于 2005-7-23 16:14:46 |显示全部楼层
thx

使用道具 举报

Rank: 2

声望
0
寄托币
143
注册时间
2005-7-15
精华
0
帖子
45
发表于 2005-7-23 16:18:27 |显示全部楼层
Originally posted by susan_0210 at 2005-7-6 22:00
请楼住做成word附件的形式吧,好下载!呵呵,谢谢了~

赞成。谢谢楼主了。
我走很长很难的路,抱着能够见你一面的渺茫希望。。。

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
3
注册时间
2005-7-16
精华
0
帖子
1
发表于 2005-7-24 18:26:19 |显示全部楼层
what about
0209

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
15
寄托币
408
注册时间
2004-8-28
精华
0
帖子
76
发表于 2005-7-24 18:39:53 |显示全部楼层
0408的阅读为什么少5个?
还有对答案有异议,怎么提出来讨论
YOU SHOULD HAVE A LITTLE FAITH !

使用道具 举报

Rank: 2

声望
0
寄托币
564
注册时间
2004-12-5
精华
0
帖子
50
发表于 2005-7-24 23:47:56 |显示全部楼层
0209
有好多空缺!!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

报offer 祈福 爆照
回顶部 我要纠错